Projektování je pro nás hračka

Životní prostředí

Vedení společnosti NOEN a.s. vyhlašuje tuto politiku životního prostředí:

Naše společnost se bude aktivně podílet na zachování Země pro příští generace.

  1. Prověřovat systém řízení společnosti zaměřený na ochranu životního prostředí a plnit požadavky platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí.
  2. Minimalizovat dopady naší činnosti na životní prostředí a hledat možnosti jeho zlepšování. Zákazníkům nabízet řešení s optimalizovaným vztahem k životnímu prostředí.
  3. Prosazovat politiku životního prostředí ve vztahu s dodavateli a zajistit dostupnost této politiky pro naše zákazníky i veřejnost.
  4. Zlepšovat pracovní podmínky zaměstnancům.

Náš zodpovědný přístup k životnímu prostředí je zárukou, že společnost NOEN a.s. je a bude partnerem s kvalitním environmentálním profilem.

Vedení společnosti se pro naplnění politiky životního prostředí zavazuje:

  1. Zajišťovat potřebné zdroje pro naplnění politiky životního prostředí a trvalé zlepšování EMS.
  2. Nést plnou zodpovědnosti za uplatňování politiky životního prostředí při řízení společnosti.
  3. Prevenci znečišťování považovat za nedílnou součást celkové strategie společnosti.

Naplnění politiky životního prostředí od každého pracovníka požaduje:

  1. Dodržování všech zásad a ustanovení dokumentovaných postupů.
  2. Aktivní naplňování cílů životního prostředí v oblasti jeho pracovního zařazení.
  3. Neustálé zdokonalování znalostí o ochraně životního prostředí.Kontaktujte nás Pokud máte zájem o dodávku strojů či spolupráci, kontaktujte nás.